Farské oznamy

14. 4. 2014 – 20. 4. 2014


Veľký týždeň/ Veľkon. trojdnie

Čas bohoslužieb a úmysly

Po


14.00 pohreb +Ján Bartík

15.00 pohreb +Milan Gejdoš

17.30 za pokoj v duši pre sestru a jej rodinu, 2. úmysel:za +Ferdinanda a Juliánu Ondrejkových

Ut6.45 +Ondrej Cevár a živá manželka

14.00 pohreb +Mária Maďarová

Str


17.30 poďakovanie za 20 rokov manželstva a za Božie požehnanie pre rodinu, 2. úmysel: za +Jozefa Friča a požehnanie Blaženy

18.30 Vyšný; +Vladimír Jacko

Š

tv

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

18.00 za vieru v rodine, 2. úmysel: +Dušan Ondrejka a živá rodina

18.00 Vyšný; na úmysel

Pia

VEĽKÝ PIATOK

15.00 Obrady slávenia utrpenia a smrti Pána

15.00 Obrady slávenia utrpenia a smrti Pána

So

BIELA SOBOTA


20.00 Veľkonočná vigília; za dar živej viery pre priateľa,

2. úmysel: +Mária a Štefan Sliacky

20.00 Vyšný; Veľkonočná vigília, na úmysel

Ne

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Slávnosť s oktávou

6.45 na úmysel /za uzdravenie tela i duše Ivana Kelčíka/

8.30 sv. omša pre rodiny; na úmysel /poďakovanie za 45 r. života Márie/

9.15 Vyšný; na úmysel

10.30 za Boží ľud

18.00 na úmysel /za +rodičov Vajdových a Sliackych a +dcéru Máriu/

  • Dnes o 14.00 hod. vás pozývame na krížovú cestu.

  • Na Zelený štvrtok prosíme chlapov, aby zaujali miesta apoštolov.

  • Na Veľký piatok bude o 9.00 hod. krížová cesta v doline, a aj vo farskom kostole.

  • Na Veľký piatok od 11.00 hod. bohoslovci a pomocní rozdávatelia prinesú sväté prijímanie chorým.

  • Na Veľký piatok je potrebné zachovať pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Tento čas, kedy sa celá Cirkev postí, lebo „jej vzali ženícha,“ je posvätný. Odporúča sa pôst predĺžiť aj na Bielu sobotu, aby sme mohli dôjsť k radosti Veľkonočnej nedele s povznesenou a úprimnou mysľou. Sviatosť Oltárna bude v Božom hrobe vystavená celú noc z piatku na sobotu. Na Bielu sobotu o 7.00 budeme mať vo farskom kostole posvätné čítanie a ranné chvály. Potom bude poklona pokračovať až do Vigílie. Na Vigíliu si doneste svoje krstné sviece.

  • Na Veľkonočnú nedeľu bude ofera.

  • Dňa 27. apríla 2014 – t.j. – Nedeľa Božieho milosrdenstva, všetkých srdečne pozývame na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Púť bude spojená aj so svätorečením  bl. Jána Pavla II a bl. Jána XXIII. Cena púte je 10 €. Lístok si môžete zakúpiť v sakristiách, oboch kostolov. Pre veľký záujem sa zbiera už aj druhý autobus. Ešte sú voľné miesta.

  • Oznamuje sa, že manželstvo uzavrú: Jozef Cibuľka, r.k., syn Jozefa a Anastázie r. Slotkovej z Ludrovej, a Miroslava Littvová, r.k., dcéra Antona a Alžbety r. Kelčíkovej z Lipt. Sliačov. Peter Bartík r. k., syn Michala a Alžbety r. Buďveselovej z Lipt. Sliačov a Katarína Skubeňová bez vyznania dcéra Vladimíra a Kataríny Hazuchovej z Pavlovej Vsi.