Farské oznamy

    24. 11. 2014 – 30. 11. 2014
Cezročné obdobie

Čas bohoslužieb a úmysly

Po

Sv. Ondreja Dunga-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov, spomienka

17.30 +manžel Štefan, rodičia, rehoľná sestra Kristofora, 2.: za požehnanie rodiny, 3.: +Milan a Jozef Bartánus

17.30 Vyšný; za zdravie, B.-požehn. Heleny a Vlasty

Ut

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubov. sp.

6.45 +Dominik Caban a živá manželka, 2.: +st. rodičia Anna a Ondrej Hanula, Anna a Jozef Frič, Mária a Ondrej Mihulec, Mária a Jozef Žiak, 3.: +Milan a Jozef Bartánus

Str17.30 +Emília Priesolová, 2.: za +rodičov Hanulových, 3.: poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 65 rokov

17.30 Vyšný; +Mária a Félix Lupták a starí rodičia

Š

tv


6.45 za zdravie manžela, manželky a pokoj rodín synov a dcér, 2.: +František Šeban a dcéra Ľudka, 3.: poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 60 a 79 rokov

17.30 Sv. omša za účasti detí; za B.-pomoc a dary Ducha Sv. pre rodiny detí

Pia


17.30 za rodinu Gejdošovú a Veselovskú, 2.: +manžel Alexander, 3.: za domov dôchodcov a opatrovateľov

18.30 Vyšný; za zdravie a dary Ducha S. pre rodinu Fričovú

S

o

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

7.00 +rodič. Agnesa a Ondrej Mrva, 2.: +Albín, Ľudmila a st. rodičia, 3.: +rodina Kráľová a Mrvová

17.30 za vieru v rodine

Ne

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

6.45 na úmysel /B.-pomoc a dary Ducha Sv. pre rodiny detí/

8.30 sv. omša pre rodiny; na úmysel /2.: zdravie a B.-milosti pre Annu a celú rodinu/

9.15 Vyšný; za Boží ľud

10.30 na úmysel /+Ján, Melánia, Vlasta a st. rodičia Vicianoví/

18.00 na úmysel /+Paulína a Albín Cevár/

  • Na pobožnosti o 14.00 bude zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. /v JKS po litániách k Božskému Srdcu/

  • Od piatku sa budeme modliť novénu k sv. Terézii z Lisieux 20 min. pred večernou sv. omšou vo farskom kostole. V nedeľu 7. 12. k nám prídu bratia karmelitáni a priblížia nám túto sväticu, kedže máme v kaplnke relikviu sv. Terézie.

  • Na Prvú adventnú nedeľu vám požehnáme adventné vence. Na prvú adventnú nedeľu býva aj jesenná zbierka na charitu.

  • V kostole vo Vyšnom Sliači je priestor vyhradený pre rodičov s deťmi. Sme radi, že na sv. omšu prinášate aj tých najmenších. Prosíme veriacich o pochopenie, že priestor v antike je určený práve im. Ďakujeme.