Farské oznamy

21. 4. 2014 – 27. 4. 2014


Veľkonočná oktáva

Čas bohoslužieb a úmysly

Po

Veľkonočný pondelok

6.45 poďakov. za 35 r. manželstva a dary Ducha Sv. pre deti a vnúčatá

8.30 omša pre rodiny, +Ján Jacko

9.15 Vyšný; na úmysel

10.30 +Mária a Jozef Likavčan

Ut

Veľkonočný utorok

6.45 +rodičia Ondrej a Mária Šimčekoví, a +starí rodičia

17.30 za tých čo sa modlili modlitbovú reťaz za manželstvá

Str

Veľkonočná streda

17.30 za zosnulých z rodiny, 2. úmysel: poďakovanie Pánu Bohu za 46 rokov manželstva

18.30 Vyšný; poďakovanie Pánu Bohu za 80 r. života mamy a za dary Ducha Sv. pre celú rodinu

Š

tv

Veľkonočný štvrtok

6.45 poďakovanie za 45 rokov sobáša a vnúčatá, 2. úmysel: za dary Ducha Sv. pre vnúčatá, a za zdravie a pokoj pre celú rodinu

17.30 omša za účasti detí; +syn Marek, +matka, +starí rodičia

Pia

Veľkonočný piatok

17.30 za Jozefa a Martu, 50 rokov manželstva, 2. úmysel: za+rodičov Jána a Annu Litvových

18.30 Vyšný; +Ladislav Lupták, +Jozef a Elena

So

Veľkonočná sobota


7.00 +rodiča Buďveseloví a Fričoví, za manžela Rudolfa a za B.-pomoc v chorobe, 2. úmysel: +rodičia Jackoví a Benčoví, 3. úmysel: +Štefan Dobrík

16.00 za mladomanželov

18.00 Vyšný; sobášne obrady

Ne

Druhá Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

6.45 na úmysel /+manžel Ján/

8.30 sv. omša pre rodiny; na úmysel

9.15 Vyšný; na úmysel

10.30 na úmysel

18.00 na úmysel

  • Dnes o 14.00 hod. bude pobožnosť.

  • Vo Veľkonočnom období po sv. omšiach spievame Raduj sa nebies Kráľovná

  • Oznamujeme , že na púť do Krakova, k Božiemu milosrdenstvu, sa odchádza dňa 27. apríla ( t.j. budúca nedeľa ) o 5:30 hod. , po autobusových zástavkách. Nezabudnite si zo sebou vziať Európsku kartičku poistenca a skladaciu stoličku. Ak má ešte niekto záujem ísť s nami, ešte je voľných posledných 15 miest. Informujte sa v sakristiách.

  • Na Nedeľu Božieho Milosrdenstva bude svätorečený bl. Ján Pavol II., veľký zástanca života a rodiny. V tento deň bude na Slovensku prebiehať petícia na ochranu života a rodiny. Budeme sa môcť pridať a podporiť túto myšlienku svojim podpisom. Na tento úmysel sa budeme modliť aj deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu pred večernými sv. omšami.

  • Oznamuje sa, že manželstvo uzavrú: Jozef Cibuľka, r.k., syn Jozefa a Anastázie r. Slotkovej z Ludrovej, a Miroslava Littvová, r.k., dcéra Antona a Alžbety r. Kelčíkovej z Lipt. Sliačov. Peter Bartík r. k., syn Michala a Alžbety r. Buďveselovej z Lipt. Sliačov a Katarína Skubeňová bez vyznania dcéra Vladimíra a Kataríny Hazuchovej z Pavlovej Vsi. Ing. Michal Jacko r. k., syn +Vladimíra Jacka a Marty Kušmírovej r. Balážecovej a Mgr. Viera Klimová, r. k., dcéra Mariána a Viery r. Rybákovej z Lipt. Sliačov. Ing. Peter Ondrejka r. k., syn Vladimíra a Viery r. Jackovej a Ing Miroslava Kútniková dcéra Ľubomíra a Ivety r. Vajdovej z Lipt. Sliačov.