Farské oznamy

    29. 9. 2014 – 5. 10. 2014


Cezročné obdobie

Čas bohoslužieb a úmysly

Po

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

17.30 +Ján Hadač, 2.: za zdravie, B.-pomoc a požehnanie pre celú rodinu,

3.: +Ľudmila a Ladislav Ivák, +Judita a Kliment Vajda

18.30 Vyšný; za +sestru

Ut

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45 za+manžela a synov, 2.: za požehnanie rodín Urbanovej, Pavličkovej, a Liptákovej, 3.:+Vladimír Jacko, 4.: rodina Cabanová

Str

Sv. Terézie z Liseux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

17.30 za šťastlivý pôrod, 2.: +Vilma a Ján, 3.: za rodičov a brata

18.30 Vyšný; za Božie požehnanie pre syna a dcéru

Š

tv

Svätých anjelov strážcov

6.45 +manžel Ján Huntoš, 2.: požehn. rod. Pavličkovej, 3.: +manž. Jozef

17.30 Sv. omša za účasti detí; +Dominik Caban

Pia

Prvý piatok

6.45 na úmysel ordinára

11.00 Nižný; za +syna Jána

17.30 +Gustáv Frič, 2.: za zdravie pre rod. Hanulovú a starkú

18.30 Vyšný; za šťastlivý pôrod

S

o

Sv. Františka Assiského

7.00 +rodič. Margita a Štefan Antol, +brat Štefan, 2.: +manžel Jozef, nedožitých 60 r., 3.: +Marta Kelčíková a živá rodina

15.30 za mladomanželov

Ne

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6.45 na úmysel

8.30 sv. omša pre rodiny; na úmysel / +Fedor, Katarína, Ján, Augustín, Zuzana a Ján, 2.: za zdravie a B.-požehnanie pre rod. Ondrejkovú/

9.15 Vyšný; na úmysel /za Božiu pomoc v chorobe/

10.30 na úmysel

18.00 za Boží ľud

  • Dnešný deň vyhlásil sv. otec František za deň modlitieb za synodu o rodine. Na tento úmysel sv. otca bude pobožnosť dnes o 14.00 hod. Bohuznámy obetoval na kostol 200 eur. Pán Boh zaplať za milodar.

  • V utorok majú všetci miništranti stretnutie o 17.30 na fare v spevárni, pozývame aj nových záujemcov o túto službu.

  • Dňa 5. októbra  2014 – ( t.j. budúca nedeľa ), vás všetkých pozývame na tradičnú odpustovú slávnosť, Ružencovej Panny Márie, na Magurke ( Part. Lupča ). Odchod autobusu bude z Lipt. Sliačov o 9:00 hod. Omša je o 11.00. Záujemci nech sa zapíšu do zoznamu, ktorý je v sakristii v Strednom Sliači.

  • Dňa 19. októbra 2014 – ( t.j. nedeľa ), vás všetkých pozývame na jesennú púť, na pútnické miesto – hora ŽIVČÁKOVÁ - TURZOVKA. Je to posledná Mariánska púť tohto roku. Odchod autobusu bude z Lipt. Sliačov.  Cena púte je 10 €. Lístok si môžete zakúpiť v sakristiách, v oboch kostoloch . Bližšie info. nájdete na nástenkách.

  • Zajtra po sv. omši o 19.30 bude ešte dodatočný zápis na birmovku narodených v roku 1998. Na birmovku zapíšeme tých, ktorí preukážu základné náboženské vedomosti: Desatoro, 6 hlavných právd, Pätoro cirkevných prikázaní, 7 sviatostí, 7 hlavných hriechov, a základné modlitby: Otče náš, Zdravas, Vyznanie Viery, Anjel Pána.
  • Tento týždeň máme prvý piatok mesiaca, pozývame všetkých, najmä birmovancov. Príďte aj s kartičkou, ktorú ste dostali pri zápise. Nenechávajte si prosím spoveď až na piatok. V utorok, stredu a štvrtok budeme spovedať až traja kňazi, kým v piatok len po jednom. Spovedanie: Vyšný: pondelok od 17.30, streda od 17.00, piatok od 16.00 do sv. omše. Stredný: utorok od 7.30 do 8.30, streda štvrtok piatok od 15.30 do sv. omše. Chorých navštívime v piatok od 8.00 hod.

  • Ohlášky: Ing. Matej Dvorský, syn Antona a Anny r. Jedinákovej z L. Sliačov a Mgr. Art Katarína Sliacka, dcéra Pavla a Alžbety r. Cevárovej z Lipt. Sliačov. Snúbencov odporúčame do vašich modlitieb.