Farské oznamy

    23. 3. 2015 – 29. 3. 2015

Pôstne obdob.

Čas bohoslužieb a úmysly

Po


17.30 +manžel Marcel a syn Jozef Hlavatý, 2.: +Anna Ondrejková a rodina Buďveselová, 3.: +synovia Róbert a Pavol

17.30 Vyšný; za milosť dobrého života

Ut6.45 +Frederika Hradská, 2.: za uzdravenie rodových koreňov, 3.: +manžel

Str

Zvestovanie Pána, slávnosť

17.30 +rod. Emília a Ondrej Bartánus a st. rodičia, 2.: +manžel Ján Jacko z Dielnic

17.30 Vyšný; uzdravenie tela a duše mamy

Š

tv


6.45 +rod. Mária a Ján Dvorský, syn Miroslav, 2.: poďak. za 70 r. života otca, 3.: za zdravie a B.-požehn. pre manželov, ktorí často a nezištne pomáhajú v núdzi

17.30 omša za účasti detí; za živých a mŕtvych z rod. Bartíkovej

Pia


17.30 +brat František a rodičia, 2.: prosba o pomoc a ochranu P. Márie pri operácii, 3.: za B.-pomoc pre manželov Oľgu, Milana a ich synov

18.30Vyšný; na úmysel

S

o7.00 +Anton Črep, František a Anna, 2.: +Miroslav Ondrejka, 22. výroč. smrti a za živú rodinu, 3.: +rodičia Emília a Ján, Jolana a Jozef Hutnoš

17.30 za dary Ducha Svätého pre rodinu Miloša

Ne

Kvetná nedeľa, čiže Nedeľa utrpenia Pána,

6.45 na úmysel /B.-pomoc pre rodiny Lakovú, Mrvovú a Potkanovú/ H.V.

8.30 sv. omša pre rodiny; na úmysel / 2.: za Boží ľud/ H.M.

9.15 Vyšný; na úmysel /poďak. Pánu Bohu za 50 r. života Štefana a Zdenky/ B. J.

10.30 na úmysel H.M.

18.00 na úmysel /za šťastlivú hodinu smrti pre Albína a Annu / L. V.


-Dnes o 14.00 hod. bude cesta krížová.

-Pozývame Vás na sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami. Spovedať budeme spolu s kňazmi z okolia túto sobotu, od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.30 do 14.30 hod. Keďže prvý piatok vychádza tohto roku na Veľký piatok, využite túto možnosť vyspovedať sa aj ako prvopiatkovú.

-Tento týždeň sme mali stretnutie farskej rady. Dohodla sa, okrem iného, oprava omietky na kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Nižnom Sliači, obnova chodníka okolo farského kostola, a sv. omša na prvú sobotu mesiaca vo Vyšnom Sliači.

-v sobotu, 28. marca pozývame všetkých snúbencov, ktorí tohto roku hodlajú uzavrieť sviatosť manželstva, na stretnutie na faru o 18.30 hod.

-Na Kvetnú nedeľu sa na celom Slovensku uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

-Zo soboty na nedeľu sa mení čas o hodinu dopredu. Na Kvetnú nedeľu si prineste ratolesti na požehnanie.

-Zo stolíka si môžete vziať tlačivo na odvedenie 2% dane katolíckym neziskovým organizáciám.

-V oznamoch uvádzame aj iniciály kňaza, ktorý bude slúžiť nedeľnú sv. omšu.

-Upratovanie kostola bude v sobotu po spovedaní. Spovedanie končí o 14.30 hod.