Farské oznamy

    17. 11. 2014 – 23. 11. 2014
Cezročné obdobie

Čas bohoslužieb a úmysly

Po

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

17.30 +Helena Ondrejková, 1. výročie, 2.: +Bernard Bielený

17.30 Vyšný; za zdravie, B.-požehn. matky, detí a vnúčat

Ut6.45 poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70 r. a za dary Ducha Sv., 2.: +manžel Milan a živá manželka

Str17.30 +manžel Jozef, rodičia a sestra, 2.: poďakovanie Pánu Bohu za 60 r. života a požehnanie rodiny

17.30 Vyšný; na úmysel manžela

Š

tv


6.45 +František a živá manželka, 2.: +Milan Antol, 1. výročie, 3.: +rodič. Ladislav a Emília Antolová r. Makovická

17.30 Sv. omša za účasti detí; +Henrieta, Ľubomíra a st. rodič.

Pia

Obetovanie Panny Márie, spomienka

6.45 +Jozef Jacko, 2.: +Mária a Albín Jarotta, +syn Ľubomír

18.30 Vyšný; za +rodičov Rudolfa a Annu Kľačanových

S

o

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

7.00 +brat Peter a rodičia Mária a Eduard, 2.: +Vladimír Bartánus, 3.: za živých rodičov, brata, oslobodenie od zlého a dar B.-lásky pre rodinu,

16.00 za študentov Gymnázia sv. Andreja

Ne

KRISTA KRÁĽA

6.45 na úmysel

8.30 sv. omša pre rodiny; /za +manžela/

9.15 Vyšný; na úmysel /+Jozef, Sabína a Anna Sleziaková/

10.30 na úmysel /za poľovníkov/

18.00 na úmysel /+Helena Priesolová, 1. výročie/


  • Dnes o 14.00 máme premienku.

  • V piatok bude sv. omša v Strednom Sliači ráno.

  • Oznamujeme birmovancom a tým, ktorí sa prihlásili na Godzone, že odchod autobusu bude tento piatok 21. novembra o 16.00 hod. z námestia v Strednom Sliači. Doneste si 2 eurá a kartičku birmovanca.

  • Na púť do Hornského Beňadika sa odchádza na budúcu nedeľu 23. novembra, o 7.30 hod. Pútnikov budeme zbierať po zastávkach. Kto by mal záujem ísť s nami, ešte sú voľné miesta, informujte sa v sakristii.

  • Nasledujúci týždeň budeme nacvičovať vianočný nápev oslavnej piesne Sláva Bohu na výsostiach vždy po sv. omši v Strednom Sliači. Povzbudzujeme Vás k hojnej účasti.