Farské oznamy

    15. 9. 2014 – 21. 9. 2014


Cezročné obdobie

Čas bohoslužieb a úmysly

Po

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

8.30 +p. Kováčová

9.15 Kaplnka Sedembolestnej, Vyšniansky cintorín; +p. Titus Kováč

17.30 +Dominik a živá manželka

Ut

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

6.45 +rodičia Ondrej, Emília, brat Albín so synom a švagrom, 2.: +Vincent Maďar a rodičia, 3.: +Ondrej a Katarína Brezňanová

Str17.30 +Ivan Kováčik a živá Mária, 2.: +Ľudka Hejnusová, 3.: +rodičia Mrvoví

18.30 Vyšný; +Helena Anton Sliacky, +Albína a Ján Fričoví a Ján Antol

Š

tv6.45 za obrátenie syna a dary Ducha Sv. pre celú rod., 2.: za dary Ducha Sv. pre spoločenstvo

17.30 Sv. omša za účasti detí; +Ondrej a Albín Lupták a rodičia, 2.: za Božiu milosť pre syna

Pia


17.30 poďakovanie za 50 r. manželstva, 2.: +Ján Mojš a živá rod., 3.: +rodičia Ondrej a Emília a brat František

18.30 Vyšný; +manžel Ján Dvorský

S

o

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

7.00 +rodičia Mária a Štefan Priesol, 2.: +Viktor a Mária

17.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu, 2.: +ujo a +starí rodičia

Ne

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6.45 na úmysel /+manžel Jaroslav Piterka/

8.30 sv. omša pre rodiny; /za šťastlivý pôrod Veroniky/

9.15 Vyšný; na úmysel

10.30 za Boží ľud

18.00 na úmysel /+Ondrej a Helena Kajúchová, 2.: za Božiu pomoc a ochranu pre Petra a za zdravie rodiny/

  • Nedeľnú pobožnosť máme o 14.00 hod.

  • Bohuznámy obetoval na kostol 50 eur z prvého dôchodku, mladomanželia Slačkovci obetovali na kostol 50 eur, mladomanžlia Littvovci 100 eur, Pán Boh zaplať.

  • Odchod na púť do Šaštína bude v pondelok t. j. zajtra, 15. sept. o 5.30 hod. Bližšie informácie o programe nájdete na plagáte.

  • Spoločenstvo Srdce Leva v spolupráci s farským úradom, pozývajú veriacich vo veku od 30 a viac rokov na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať v Diecéznom centre Premeny vo Važci v dňoch 7. – 9. novembra. Cena je 25 eur. Nakoľko je počet limitovaný na max. 35 osôb povzbudzujeme vás prihlásiť sa a využiť tento čas na prehĺbenie svojho vzťahu s Bohom. Bližšie informácie sú na nástenke.

  • Ohlášky: Ing. Ján Labanc syn Zdenka a Ivany Buknovej, z Ľubochne, a Mgr. Hedviga Gejdošová, dcéra Miroslava a Márie r. Gejdošovej z Lipt. Sliačov, Ing. Matej Dvorský, syn Antona a Anny r. Jedinákovej z L. Sliačov a Mgr. Art /magistra umenia/ Katarína Sliacka, dcéra Pavla a Alžbety r. Cevárovej z Lipt. Sliačov. Snúbencov odporúčame do vašich modlitieb.