Farské oznamy

    27. 10. 2014 – 2. 11. 2014
Cezročné obdobie

Čas bohoslužieb a úmysly

Po


17.30 poďakovanie za dožitých 69 a 79 rokov, 2.: za B.-požehnanie rodiny Ondrejkovej

17.30 Vyšný; +Agnesa Bartánusová

Ut

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

6.45 +rodiny Priesolová, Bartánusová, Dvorská, 2.: +Mária Galová

Str17.30 +Ľudmila a Ladislav Ivák, +Judita a Kliment Vajda, 2.: za +rodičov Ondrejkových a starých rodičov Littvových a Ondrejkových

17.30 Vyšný; za zdravie tela a duše

Š

tv


6.45 za +brata a otca 2.: za zdravie a dary Ducha Sv. pre rod. Antolovú

17.30 +Emília Bartánusová, 1. výročie úmrtia

Pia

Večer zo slávnosti Všetkých svätých

17.30 +Margita a Ladislav Antol, +Katarína a Ladislav Littva, 2.: za +manžela a požehnanie rodín Hanulovej, Fričovej a Sekovičovej

18.30 Vyšný; za dary Ducha Svätého

S

o

Všetkých svätých, slávnosť

6.45 na úmysel /+rodičia Anna a Ondrej Kelčík/

8.30 na úmysel /+predkovia z rodiny Bartánusovej a Mrvovej/

9.15 Vyšný; na úmysel

10.30 poďakovanie Pánu Bohu za 75 rokov Albína Gejdoša

17.30 za Boží ľud

Ne

Spomienka na všetkých verných zosnulých

6.45 na úmysel /+Irena a Ondrej Šida/

8.30 sv. omša pre rodiny; na úmysel

9.15 Vyšný; za Boží ľud

10.30 na úmysel /za požehnanie mamy s celou rodinou/

18.00 na úmysel /+Vladimír Priesol, rodičia Priesoloví, Jánošíkoví a brat Viktor/

  • Dnes nedeľná pobožnosť nebude.

  • Minulú nedeľu bola zbierka na Pápežské misijné diela, obetovali ste spolu 1557 eur a 7 centov Pán Boh zaplať. Bohuznáma obetovala na kostol 50 eur, Pán Boh zaplať za milodary.

  • Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca, modlíme sa ruženec pol hodiny pred sv. omšou. Pozývame modliť sa ruženec aj žiakov ZŠ, v pondelok žiakov zo 9. A, v stredu z 9. B, vo štvrtok miništranti, v piatok birmovanci z 3. skupiny.

  • Dnes, na odpust, môžeme získať úplné odpustky pre seba. Od poludnia slávnosti Všetkých svätých pre duše v očistci. V oboch prípadoch je potrebné splniť obvyklé podmienky, nábožne navštíviť kostol, pomodliť sa Otče náš, Vyznanie viery a zrieknuť sa hriechu. Od 1. do 8. novembra môžeme tiež získať úplné odpustky pre duše v očistci ak nábožne navštívime cintorín, aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých a splníme obvyklé podmienky.

  • Fórum života organizuje aj tohto roku akciu sviečka za nenarodené deti, môžete si ju kúpiť v sakristii za 1 euro a podporiť tak akcie Fóra života. V sobotu po večernej sv. omši budeme mať sviečkový sprievod od kostola k cintorínu spojený s modlitbami za zosnulých. Na tento sprievod pozývame aj birmovancov. Tento týždeň nebudú mať stretká, namiesto toho ich pozývame na sprievod.

  • Prosíme členov novozvolenej hospodárskej rady o stretnutie v piatok o 18.30 na fare.

  • Vo Vyšnom sa posúvajú sv. omše v týždni o hodinu skôr okrem piatku.