Farské oznamy

    28. 7. 2014 – 3. 8. 2014


Cezročné obdobie

Čas bohoslužieb a úmysly

Po


17.30 za +rodičov Ondreja a Helenu Bielených, 2.: za +Jána a Ľudmilu Gejdošových a sestru Máriu

18.30 Vyšný; za +Máriu a syna Eduarda Mrvu

Ut

Sv. Marty, spomienka

6.45 za +Anastáziu Benčovú, 2.: za zdravie manžela, 3.: za +rodičov Jána a Máriu a za syna Albína

Str


17.30 na úmysel, 2.: za uzdravenie tela i duše Martiny Jackovej

18.30 Vyšný; za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre dcéru

Š

tv

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza spomienka

6.45 za poďakovanie na 60 rokov života mamy

17.30 za +Jaroslava Piterku, 2.: za +manžela Ivana a za jeho +rodičov Jána Maďarových

Pia

Prvý piatok, Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

6.45 za skoré uzdravenie Adama Vajzera

11.00 Nižný; na úmysel

17.30 poďakovanie za 50 r. života a prosba za požehn. a dary Ducha Sv.

18.30 Vyšný; za +Juraja a Máriu Šimčekových

S

o

Spomienka Panny Márie

7.00 za +Jozefa a Anežku Fričových, 2.: za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Littvovú

17.30 za +Štefana Kelčíka a jeho manželku Jolanu

Ne

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6.45 za Boží ľud

8.30 sv. omša pre rodiny; na úmysel /poďakovanie za 80 r. života Františka a za celú rodinu/

9.15 Vyšný; na úmysel /za požehnanie rodiny Hejnusovej/

10.30 na úmysel

18.00 na úmysel /za +manžela Milana/

  • Nedeľná pobožnosť je dnes o 14.00 hod.

  • Bohuzáma obetovala na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.

  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb do hospodárskej rady farnosti. Tu je prvých 13 kandidátov, ktorí dostali najviac hlasov a tým sa stali členmi novej hospodárskej rady: Anton Hlavatý, Oľga Fričová, Ľubomír Malobický, Miroslav Jacko, Michal Lako st., Miroslav Gejdoš, Ladislav Šimček, Štefan Likavčan, Augustín Ondrejka, Marta Jacková, Branislav Benčo, Peter Juráš, Ľudmila Benčová. Kedže nikto z nich nie je z Nižného Sliača, bolo potrebné menovať zástupcov za Nižný Sliač a sú to: Janka Littvová a Janka Benčová. Na nástenke si môžete pozrieť prehľad o počte hlasov. Hlasy boli spočítané volebnou komisiou ktorú tvorili: Albín Gejdoš, Eva Tatariková, Michal Lako, a Miroslav Ondrejka.

  • V nedeľu 3. augusta a 15.00 bude v spevárni stretnutie tých, ktorí idú v auguste do Medžugoria.

  • Úmysel apoštolátu modlitby na mesiac august: Aby utečenci, ktorých násilie prinútilo opustiť domovy, našli veľkodušné prijatie a ochranu svojich práv. Modlime sa za kresťanov v Iraku, ktorí kvôli prenasledovaniu pre vieru museli odpustiť svoje domovy.

  • Na púť do Litmanovej sa odchádza  3. augusta ( t.j. budúcu nedeľu ) o 5:00 hod. Zbierať sa bude po autobusových zastávkach. Vezmite si zo sebou skladacie stoličky. Kto by mal ešte záujem ísť s nami, je voľných posledných 8 miest. Informujte sa v sakristii.

  • Ohlášky: Eva Rakytová dcéra Romana Anny r. Junkovej, z Lipt. Sliačov a Miroslav Lupták syn +Emanuela a Viery r. Kelčíkovej, z Lipt. Sliačov.

  • Spovedanie pred Prvým Piatkom: Stredný Sliač: utorok od 7.30 do 8.30, streda, štvrtok, piatok od 16.00 do sv. omše. Vyšný Sliač: podnelok 17.30 do sv. omše, streda od 17.30 do sv. omše, piatok od 16.30 do sv. omše, ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.