Farské oznamy

    21. 7. 2014 – 27. 7. 2014Cezročné obdobie

Čas bohoslužieb a úmysly

Po

17.30 poďakovanie Pánu Bohu za 10 rokov manželstva

18.30 Vyšný; poďakovanie za 30 rokov manželstva Petra a Ľudmily

Ut

Sv. Márie Magdalény, spomienka

6.45 za choré dcéry a za pokoj v rodine Ivákovej

Str

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

17.30 za pokoj a zdravie pre rodinu a za +rodičov Hanulových, Rypákových a starých rodičov, 2. úmysel: za +rodičov Jána a Adelu Jackových a za manžela Vladimíra

18.30 Vyšný; poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života

Š

tv


6.45 za živú a zosnulú rodinu, 2. úmysel: za uzdravenie tela i duše Sebastiána a za+Jolanu Likavčanovú

17.30 za+Antona, Štefana, Katarínu Dvorskú

Pia

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

17.30 +rodičia Ján, Mária Mrvová a starí rod. 2.: za šťastnú hodinu smrti

18.30 Vyšný; za +Emíliu Gejdošovú

S

o

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

9.00 za +rodičov Mrvovcov a Gejdošovcov, 2.: za +manžela a +synov

17.30 za rodinu Benčovie a Vajdovie

Ne

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6.45 za Boží ľud

8.30 sv. omša pre rodiny; na úmysel /za+rodičov Annu a Andreja Benčových/

9.15 Vyšný; na úmysel

10.30 na úmysel /za Božiu pomoc pre brata/

18.00 na úmysel /za +Jozefa a Máriu Priesolových, +Ignáca a za živú manželku/

  • Nedeľná pobožnosť je dnes o 14.00 hod.

  • Dnes sú v našej farnosti voľby do Hospodárskej rady farnosti. Zúčastniť sa môžu všetci plnoletí farníci. Opečiatkovaný lístok s menom kandidáta vhoďte do urny pri východe z kostola. Každý môže vhodiť len jeden hlasovací lístok. Ešte je možné aj dnes zobrať si z bočného stolíka lístok a napísať naň meno kandidáta, podľa vášho uváženia, a vhodiť ho hneď pri východe do urny. V prípade zhodných priezvisk, môžete pripísať prímenie, alebo ulicu. Ďakujeme.

  • Pozývame tých, ktorí majú záujem ísť s mladými v auguste do Medžugoria. Bližšie informácie sú na plagátoch.

  • Dňa 26. júla 2014 – ( t.j. túto sobotu ), pre veľký záujem vás všetkých pozývame na Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara, na Staré Hory. Tí, ktorí ešte neboli zasvätení P. Márii Škapuliarskej, a chceli by tak urobiť, majú možnosť sa zúčastniť obradu prijatia karmelitánskeho škapuliara priamo na mieste. Tí, ktorí už škapuliar prijali, môžu si obnoviť svoje zasvätenie Panne Márii. Odchod autobusu bude z Lipt. Sliačov o 8:00 hod, po autobusových zastávkach. Cena púte je 5 €. Lístok si môžete zakúpiť v sakristii, len v Strednom Sliači

  • Z príležitosti Roku Sedembolestnej Panny Márie, vás znova všetkých pozývame dňa 3. augusta 2014 (nedeľa) na výročnú Mariánsku púť, ktorá sa uskutoční v kaplnke Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na Hore Zvir,  v Litmanovej.  Odchod autobusu bude z Lipt. Sliačov. Cena púte je 9 €. Lístok na púť si môžete zakúpiť v sakristiách, v oboch kostoloch. Bližšie informácie o programe nájdete na nástenkách.

  • V sobotu bude Kinderfest, začína sv. omšou o 9.00 hod. vo farskom kostole. Prineste si pitie, pršiplášť a športové oblečenie.