Farské oznamy

  1. 9. 2014 – 7. 9. 2014

Cezročné obdobie

Čas bohoslužieb a úmysly

Po

17.30 za +Albínu, Jána Antola a rodinu 2.: za +Ondreja a Irenu Švidroňových

18.30 Vyšný; za +manžela Štefana a + rodičov a brata Viktora

Ut


8.00Veni Sancte; za zdravie a šťastnú operáciu manžela, 2.: za+Ondreja a Albína Luptáka a rodičov, 3.: za+Martu Kováčikovú a rodinu Sliacku

Str

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi

17.30 za +otca a manžela, 2.: za dožitie 60 rokov a pokoj v rodine Antona

18.30 Vyšný; poďakovanie za 88 rokov života Heleny

Š

tv


6.45 za +rodičov, 2.: za +manžela Albína Friča a +syna Albína

17.30 poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov Anny a dary Ducha Sv.

Pia

Prvý piatok

6.45 za +Jána a Máriu Ondrejkových

11.00 Nižný; na úmysel

17.30 za dary Ducha Sv. a zdravie dcéry

18.30 Vyšný; za +rodičov a Adelu Sliacku

S

o

Spomienka Panny Márie

7.00 za +Jozefa Gejdoša

15.00 Stredný; za mladomanželov

16.30 Stredný; za mladomanželov

17.00 Vyšný; za mladomanželov

Ne

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6.45 na úmysel /na úmysel ordinára/

8.30 sv. omša pre rodiny; za Boží ľud

9.15 Vyšný; na úmysel /za rodinu/

10.30 na úmysel /za +rodičov Jozefa a Helenu Luptákových/

18.00 na úmysel /za +manžela a +synov/

  Nedeľná pobožnosť bude o 14.00 hod.

  V utorok bude o 8.00 hod. vo farskom kostole Veni Sancte- vzývanie Ducha Svätého na začiatku školského roka. Pozývame všetkých žiakov a študentov. Sv. spoveď pre žiakov a študentov bude v pondelok hodinu pred. sv. omšami v oboch kostoloch.

  Pozývame vás k sviatosti zmierenia pred prvým piatkom: Stredný Sliač pondelok od 16.30 do sv. omše-žiaci a študenti, streda, štvrtok a piatok od 16.00 do sv. omše. Vyšný Sliač pondelok od 17.30 od sv. omše-žiaci a študenti, streda od 17.00 piatok od 16.30 do sv. omše. Ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

  Z príležitosti Roku Sedembolestnej Panny Márie, vás všetkých srdečne pozývame na  1-dňovú Národnú púť do Šaštína, dňa 15. sept. ( t.j. pondelok ) – Sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Cena púte je 14 €. Lístok na púť si môžete zakúpiť v sakristiách, v oboch kostoloch. Bližšie informácie o programe nájdete na plagáte.

  Oznamujeme, že do Medžugoria sa odchádza dňa 6. sep ( t.j.túto sobotu ). Začíname sv. omšou  o 15:00 hod. vo farskom kostole. Odchádza sa hneď po sv. omši. Ak by mal ešte niekto záujem ísť s nami do Medžugoria, máme voľné ešte 1 miesto. Môžete sa prihlásiť s osobnými údajmi čo najskôr, u p. kostolníka, v sakristii v Strednom Sliači.

Ďakujeme.

  Spoločenstvo Srdce Leva v spolupráci s farským úradom, pozývajú veriacich vo veku od 30 a viac rokov na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať v Diecéznom centre Premeny vo Važci v dňoch 7. – 9. novembra. Cena je 25 eur. Nakoľko je počet limitovaný na max. 35 osôb povzbudzujeme vás prihlásiť sa a využiť tento čas na prehĺbenie svojho vzťahu s Bohom. Bližšie informácie sú na nástenke.

  Ohlášky: Ivona Dvorská, dcéra Antona a Anny r. Jedinákovej z L. Sliačov a Michal Jančo syn Jozefa a Anny r. Mudrákovej z Veľkého Rovného, Pavol Slačka, syn Petra a Lýdie r. Havalovej z L. Mikuláša a Alena Šorošová, dcéra Jozefa a Marty r. Ondrejkovej z L. Sliačov. Juraj Littva, syn Miroslava a Anny r. Sliackej a Petra Buďveselová dcéra Juraja a Márie r. Vicianovej z L. Sliačov. Andrej Likavčan, syn Miroslava a Janky r. Gejdošovej a Veronika Fričová dcéra Albína a Alžbety r. Hadačovej z L. Sliačov.