Farské oznamy

    20. 10. 2014 – 26. 10. 2014
Cezročné obdobie

Čas bohoslužieb a úmysly

Po


17.30 +synovia Ján, Eduard, Viliam a Peter, 2.: poďakovanie Pánu Bohu za 79 rokov života a Božiu pomoc

18.30 Vyšný; za zdravie Márie a za +manžela

Ut6.45 za B.-ochranu a dar sily pre Mateja jeho rodinu, 2.: +Jozef Frič

Str17.30 za B.-pomoc pre manžela Jozefa, 2.: za +manžela

18.30 Vyšný; za Jakubka

Š

tv


6.45 +Anna a Silvester Lako, +sestra Albína, +Emília a Ján Vajda, a za živú rodinu Lakovú, 2.: +rodičia Mária a Ján Jacko

17.30 Sv. omša za účasti detí; za Božiu pomoc pre celú rodinu

Pia


17.30 poďakovanie za dožitie 50 rokov manželstva, 2.: za syna Štefana

18.30 Vyšný; +Jolana Huntošová, 20. výročie úmrtia, za manžela Jozefa a otca Albína

S

o

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina, sviatok

7.00 poďakovanie za 30 r. Romana a za šťastlivý pôrod Lucie, 2.: za +syna Jána, 3.: za +rodiny Antolovú, Sršňovú a Grenčíkovú

16.00 sv. omša pri príležitosti stužkovej slávnosti

Ne

Slávnosť sv. Šimona a Júdu, patrónov Liptovských Sliačov,

(odpust)

6.45 na úmysel /za Božiu pomoc pre Jolanu Fričovú/

8.30 sv. omša pre rodiny; na úmysel

9.15 Vyšný; na úmysel /za rodinu Kajúchovú/

10.30 Slávnostná sv. omša, sv. Šimona a Júdu, za Boží ľud

18.00 na úmysel

  • Dnes o 14.00 hod. budeme mať októbrovú pobožnosť.

  • Dnes bola zbierka na Pápežské misijné diela, Pán Boh zaplať.

  • V sobotu vás pozývame k sviatosti zmierenia, pri príležitosti odpustovej slávnosti našich patrónov sv. Šimona a Júdu, ako aj sviatku Všetkých svätých a prvého piatku. Sme pred sviatkami, preto využime túto možnosť svätej spovede. Prídu spovedať viacerí kňazi z okolitých farností. Spovedať budeme v oboch kostoloch od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 15.00 hod.

  • Veriaci, ktorý v deň slávnosti patrónov Liptovských Sliačov, t. j. v nedeľu, nábožne navštívi kotol, pomodlí sa Otče náš  a Vyznanie viery a splní ďalšie obvyklé podmienky, získa plnomocné odpustky.
  • Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca, modlíme sa ruženec pol hodiny pred sv. omšou. Pozývame modliť sa ruženec aj žiakov ZŠ, v pondelok žiakov zo 7. B, v stredu z 8. A, vo štvrtok 8. B, v piatok birmovanci z 2. skupinky, v sobotu 9. A.

  • V noci z 25. na 26. októbra sa mení čas o hodinu dozadu.

  • Na odpust býva tradičná ofera.