Farské oznamy

                    1. 27. 4. 2015 – 3. 5. 2015Veľkon. obdobie

Čas bohoslužieb a úmysly

Po

17.30+Štefan Priesol a dcéra Magdaléna 2.:za B.- pomoc v starobe 3.:+Peter Straka

17.30 Vyšný; za +manžela Ondreja

Ut

6.45 +brat Marián, 2.: na úmysel ordinára, 3.: +Marta Kelčíková a živá rodina

Str

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učit.Cirkvi, patrónky Európy sviatok

17.30 +Štefan, Ján, Anna, František 2.: +Anna a Ondrej Kelčík 3.: +Jaroslav Piterka

17.30 Vyšný; za +rodičov

Štv

6.45 za obrátenie a zdravie Jozefa Ondrejku 2.: +Vincent Maďar a rodičia, 3.: +Jaroslav Piterka

17.30 sv. omša za účasti detí; za tých, čo prispeli na liečbu Mareka Sleziaka

Pi a

Sv. Jozefa robotníka, Prvý piatok

11.00 Nižný; za Božiu pomoc pre vnučku

14.30 Stredný; za novomanželov

17.30 za +birmovných rodičov Jozefa a Oľgu Gejdošových

18.30 Vyšný; +Emanuel Sliacky a +rodičia Sliacky a Buďveselovci

So

Sv. Atanáza, biskupa a uč. Cirkvi, spom

7.00 za +Máriu Dvorskú r. Mrvovú, a za +mamu Máriu, 2.: +Anna Dobríková, 3.: +Peter Straka

17.00 Stredný; za mladomanželov

Ne

Piata veľkonočná nedeľa

6.45 za Boží ľud B. J.

8.30 sv. omša pre rodiny; na úmysel /novomanželia Ivákovci 2.:+Pavol a celá rodina/ L. V., M. P.

9.15 Vyšný; na úmysel /+rodičia Benčoví a Sleziakoví/ H. V.

10.30 na úmysel /+Štefan Littva a rodičia Ševčíkovci a Littvovci/ B. J.

18.00 na úmysel H. M.

-Nedeľná pobožnosť bude o 14.00 hod.

-Dnes bola zbierka na seminár, Pán Boh zaplať. Novomanželia Likavčanovci a Somolovci obetovali na kostol po 100 eur, Pán Boh zaplať.

-Vo štvrtok, 30 apríla, bude stretnutie otcov a mám prvoprijímajúcich detí po večernej omši.

-Pred prvým piatkom: Vyšný: pondelok od 16.30 do sv. omše, v stredu od 16.00 do sv. omše a v piatok od 16.30 do sv. omše. Stredný: utorok od 7.30 do 8.30, streda od 16.00, štvrtok od 15.30 a v piatok od 15.30 do sv. omše. Ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

-Pozývame Vás na púť rádia Lumen do Krakova 9. mája, t. j. v sobotu. Lístok si môžete kúpiť v sakristii za 8 eur. Odchádza sa z Lipt. Sliačov po zastávkach o 5.15 hod.

-Sviatosť manželstva hodlajú prijať: Marián Hrčka syn Eduarda a Janky r. Ižovej z Likavky a Lucia Mojšová dcéra Milana a Jany r. Hanulovej z L. Sliačov. Ľubomír Jacko syn Antona a Libuše r. Ondrejkovej a Patrícia Jacková dcéra Vladimíra a Marty r. Mrvovej. Marián Brček syn Stanislava a Márie r. Kročkovej a Miroslava Laková dcéra Václava a Viery r. Šimčekovej. Ľuboš Bartík syn Ľubomíra a +Anastázie Sieklikovej a Oľga Sleziaková dcéra Pavla a Oľgy r. Roštekovej. Marián Kaman syn +Milana a Anastázia r. Gejdošovej, a Alena Kutáková, dcéra Vojtecha a Gabriely r. Šutkovej z Palárikova. Snúbencov sprevádzajme k sobášu našimi modlitbami.