Farské oznamy

  25. 8. 2014 – 31. 8. 2014

Cezročné obdobie

Čas bohoslužieb a úmysly

Po

15.00 pohreb +Mária Kováčiková

17.30 za +Cypriána, Alžbetu a dcéru Annu Vajdových

Ut


6.45 poďakovanie Pánu Bohu za 77 r, života, 2.: za +Felicitu Fričovú

Str

Sv. Moniky, spomienka

17.30 za +Margitu a Jána Hanulových a dcéru Máriu

18.30 Vyšný; za +spolužiačku Ľubomíru Šidovú

Š

tv

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

6.45 +manžel Ondrej a +rehoľ. sestra Marta, 2.: +Marcel a Jozef Hlavatí

17.30 za +Jolanu Priesolovú

Pia

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

17.30 za nedožitých 75 r. manžela, 2.: za +rod. Albína a Annu Jackových a +starých rodičov Buďveselových

18.30 Vyšný; za vnučku s rodinou

S

o

Spomienka Panny Márie

7.00 za +Ondreja Friča a manželku Emíliu r.Lakovú, 2.:za živú a +rodinu

17.00 za mladomanželov

Ne

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6.45 na úmysel /za +rodinu Hanulovú a Sliacku/

8.30 sv. omša pre rodiny; na úmysel /+Anna Littvová/

9.15 Vyšný; na úmysel

10.30 za Boží ľud

18.00 na úmysel

  Dnes nedeľná pobožnosť nebude.

  Z príležitosti Roku Sedembolestnej Panny Márie, vás všetkých srdečne pozývame na  1-dňovú Národnú púť do Šaštína, dňa 15. sept. ( t.j. pondelok ) – Sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Súčasťou slávnosti bude aj zasvätenie a zverenie sa P. Márii Sedembolestnej. Cena púte je 14 €. Lístok na púť si môžete zakúpiť v sakristiách, v oboch kostoloch. Bližšie informácie o programe nájdete na nástenkách.

  Oznamujeme všetkým, ktorí sa prihlásili na púť, pre starších, do Medžugoria, v mesiaci september, že dňa  30. augusta ( t.j. túto sobotu ), sa uskutoční stretnutie na fare, v spevárni , po večernej sv. omši. Budeme informovať o programe púte. Zároveň sa bude robiť aj zasadací poriadok do autobusu. Účasť je nutná. Ak by mal ešte niekto záujem ísť s nami do Medžugoria, momentálne sa uvoľnili 2 miesta. Odchádzame 6. 9. a prichádzame 15. sep. Je to na 10 dní. Cestou z Medžugoria sa zastavíme aj v Šaštíne. Cena púte je 200 eur. V cene je zahrnutá doprava, ubytovanie, poistenie a obedy počas celého pobytu. Môžete sa prihlásiť s osobnými údajmi čo najskôr, u p. kostolníka, v sakristii v Strednom Sliači.

  Spoločenstvo Srdce Leva v spolupráci s farským úradom, pozývajú veriacich vo veku od 30 a viac rokov na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať v Diecéznom centre Premeny vo Važci v dňoch 7. – 9. novembra. Cena je 25 eur. Nakoľko je počet limitovaný na max. 35 osôb povzbudzujeme vás prihlásiť sa a využiť tento čas na prehĺbenie svojho vzťahu s Bohom. Bližšie informácie sú na nástenke.

  Dnes po sv. omši o 9.15 vo Vyšnom Vás usporiadatelia festivalu Celoliptovské dni matky pozývajú na koncert s názvom „Pozdravujeme Ťa patrónka Slovenska.“

  Bratia gréckokatolíci sa usilujú vybudovať duchovné centrum, farský úrad vo Svite. Nakoľko nemajú dostatok prostriedkov na stavbu, otec biskup im odsúhlasil, že môžu robiť zbierku aj v iných farnostiach. Ak by ste im niekto z vás chceli pomôcť, dnes poobede sa budú pohybovať v našej farnosti. Všetkým, ktorí ich príjmu a pomôžu, vyslovujeme Pán Boh zaplať.

  Ohlášky: Ivona Dvorská, dcéra Antona a Anny r. Jedinákovej z L. Sliačov a Michal Jančo syn Jozefa a Anny r. Mudrákovej z Veľkého Rovného, ohlasujú sa dnes 2x, Martin Veselovský, syn Milana a Ľubice r. Ondrušovej z L. Mikuláša a Jana Gejdošová, dcéra Štefana a Drahuše r. Pustajovej z L. Sliačov. Pavol Slačka, syn Petra a Lýdie r. Havalovej z L. Mikuláša a Alena Šorošová, dcéra Jozefa a Marty r. Ondrejkovej z L. Sliačov. Juraj Littva, syn Miroslava a Anny r. Sliackej a Petra Buďveselová dcéra Juraja a Márie r. Vicianovej z L. Sliačov. Andrej Likavčan, syn Miroslava a Janky r. Gejdošovej a Veronika Fričová dcéra Albína a Alžbety r. Hadačovej z L. Sliačov.